POLITYKA PRYWATNOŚĆI SKLEPU AUTOBAGAŻNIK.PL

1. Przetwarzanie danych osobowych

1.1. makPOS Robert Kołodziejczyk przetwarza dane osobowe Klienta w celu realizacji zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, dane osobowe są pozyskiwane od Klientów sklepu.

1.1. Klient dobrowolnie udostępnia poniższe dane osobowe:

·      Imię i nazwisko

·      Adres: kod pocztowy, Miasto, Ulica, Nr domu, Data urodzenia, Kraj, adres e-mail, Nr telefonu komórkowego, Nr telefonu stacjonarnego

·      Adres dostawy: Imię odbiorcy, Nazwisko odbiorcy, Ulica odbiorcy, Kod odbiorcy, Ulica odbiorcy, Miasto odbiorcy, Region odbiorcy, Nr telefonu odbiorcy.

1.2. Klient przekazuje dane osobowe dobrowolnie, są one konieczne do zrealizowania zamówienia. W przypadku braku danych osobowych nie będzie zawarta umowa – kupna sprzedaży.

1.3. makPOS Robert Kołodziejczyk jest administratorem danych osobowych znajdujących się w bazie Klientów sklepu autobagaznik.pl. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt: makPOS Robert Kołodziejczyk, 02-496 Warszawa ul. Magnacka 4 lok. 123, adres e-mail: sklep@autobagaznnik.pl

1.4. Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane przez czas nieokreślony, jednak nie krótszy niż 5 pełnych lat, co wynika z przepisów prawa, w szczególności przepisy podatkowe. Wskazany czas przetwarzania danych jest podyktowany przyjętą polityką rabatową, oraz indywidualnymi ofertami specjalnymi dla Klientów sklepu.

1.5. Klient ma prawo zażądać dostępu do swoich danych osobowych. Klient jest uprawniony do uzyskania od makPOS Robert Kołodziejczyk potwierdzenia, czy przetwarzane są jego dane osobowe. W przypadku przetwarzania danych osobowych Klienta, otrzyma on dostęp do przetwarzanych danych.

1.5.1. Klient ma prawo do sprostowania swoich danych osobowych, a które są nieprawidłowe, lub niekompletne.

1.5.2. Klient ma prawo do usunięcia swoich danych osobowych – prawo do bycia zapomnianym. Po otrzymaniu żądania ADO niezwłocznie usunie dane osobowe Klienta, Żądanie usunięcia danych Klienta może być nieskuteczne w przypadku gdy posiadanie danych przez ADO będzie wynikało z przepisów prawa a w szczególności z przepisów podatkowych.

1.5.3. Klient ma prawo żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Po otrzymaniu żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych od Klienta, ADO ograniczy przetwarzanie danych do wskazanych celów, jeżeli są one zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

1.5.4. Klient ma prawo do przenoszenia swoich danych osobowych. Po otrzymaniu żądania ADO przekaże Klientowi jego dane osobowe w powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego, celem przekazania innemu podmiotowi.

1.5.5. Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, w takim przypadku na ADO może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich danych osobowych.

1.6. makPOS Robert Kołodziejczyk zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z przetwarzaniem danych osobowych Klienta i nieudostępniania tych danych osobom nieuprawnionym, oraz należytym zabezpieczeniem informacji przed dostępem nieuprawnionych osób.

1.6.1. ADO zobowiązuje się do niewykorzystywania danych osobowych w innych celach niż wskazane w Regulaminie.

2.Polityka plików “cookies” sklepu AutoBagaznik.pl

2.1 Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Szczegółowe dane dotyczące plików cookies można uzyskać pod adresem: https://www.aboutcookies.org

2.2 Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2.3. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron sklepu AutoBagaznik.pl. Operator wykorzystuje te pliki do:
a) możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu
b) dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę
c) do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.

2.4 Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów sklepu AutoBagaznik.pl strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

2.4.1 Polityka prywatności partnerów sklepu AutoBagaznik.pl:
– Polityka Prywatności Google https://policies.google.com/technologies/partner-sites
– Polityka Prywatności facebook https://www.facebook.com/about/privacy

2.5 Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.

2.6 Użytkownicy sklepu AutoBagaznik.pl mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:

– Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
– Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl
– Google Chrome: www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
– Safari: www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

2.7 Operator sklepu AutoBagaznik.pl informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą wpłynąć na działanie Stron Internetowych. 

3 . Wykorzystane narzędzia do celów analityki internetowej i reklamy

3.1 Google Analytics. Nasza strona internetowa używa Google (Universal) Analytics, narzędzia do analityki internetowej firmy Google Inc. (www.google.com). Powyższe służy ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnej prezentacji naszej oferty. Google (Universal) Analytics korzysta z metod, które umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej – na przykład pliki cookies. Automatycznie zgromadzone informacje dotyczące korzystania przez Państwa z niniejszej strony internetowej są przekazywane z reguły do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Z uwagi na aktywowaną na niniejszej stronie internetowej anonimizację IP, Państwa adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.

Szczegóły na temat zbieranych danych przez Google Analytics znajdziesz tutaj: https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=pl&ref_topic=1008008

 3.2 Google ADS. Serwis wykorzystuje system reklamowy Google ADS, który umożliwia na dotarcie z przekazem reklamowym do użytkownika poprzez kanały, które należą do Google.  Jednym z przykładów zbierania danych przez Google ADS są zapytania  wpisane w wyszukiwarce internetowej Google i dane śledzenia aktywności w innych serwisach partnerskich. Co do zasady przez dane zbierane przez Google ADS nie można jednoznacznie wskazać użytkownika.

Szczegóły na temat zbieranych danych przez Google ADS znajdziesz na ich oficjalnej stronie polityki prywatności: https://policies.google.com/privacy

Użytkownik może sam zrezygnować ze śledzenia przez Google ADS, poprzez zmiany w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje jak to zrobić można znaleźć na https://support.google.com/google-ads/answer/32050

3.3 Remarketing. Serwis Autobagażnik.pl wykorzystuje funkcję remarketingu udostępnioną przez Google Analytics i Google ADS.

Remarketing są to działania reklamowe kierowane do grupy użytkowników, którzy odwiedzili stronę internetową Autobagażnik.pl. Dzieję się tak w oparciu o pliki cookies. Użytkownik zainteresowany danym produktem lub usługą otrzymuje spersonalizowany przekaz reklamowy widoczny przy korzystaniu z przeglądarki internetowej Google, przeglądania innych witryn internetowych lub portali społecznościowych.

Użytkownik może sam zrezygnować z funkcji remarketingu. Jak to zrobić znajdziesz pod tym linkiem: https://adssettings.google.com/anonymous?hl=pl

3.4 Polityka prywatności Google

Wszystkie zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przez Google zostały opisane w polityce prywatności Google, którą znajdziesz pod tym linkiem: https://policies.google.com/privacy

 

4. E-Mail-Newsletter

Jeśli zapiszą się Państwo do naszego newslettera, wówczas będziemy wykorzystywać Państwa adres e-mail w celu regularnego przesyłania naszego newslettera drogą elektroniczną na podstawie udzielonej przez Państwa zgody.

Mogą Państwo w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, wysyłając nam wiadomość z stosowną informacją lub korzystając z odpowiedniego linka zamieszczonego w newsletterze. Po otrzymaniu takiej wiadomości usuniemy Państwa adres e-mail, o ile nie wyrażą Państwo w sposób wyraźny zgody na dalsze korzystanie z Państwa danych w innych celach. Newsletter jest wysyłany w ramach powierzenia przetwarzania danych na nasze zlecenie przez usługodawcę, któremu przekazujemy w tym celu Państwa adres e-mail. Ten usługodawca ma siedzibę na terenie kraju należącego do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.